Xử lý nước cứng bằng phương pháp nào

  0
  111

  Trong những bài viết trước các bạn đã hiểu được tầm quan trọng của xử lý nước sạch cũng như vai trò của lọc nước sạch đối với cuộc sống của con người. hệ thống xử lý nước tinh khiết  Trong những bài viết trước các bạn đã hiểu được tầm quan trọng của xử lý nước sạch cũng như vai trò của lọc nước sạch đối với cuộc sống của con người. Một nguồn xu ly nuoc được gọi là sạch thì nó phải đảm bảo được yếu tố an toàn cho người sử dụng, như vậy nước chứa nhiều canxi cũng có thể coi là lọc nước chưa sạch Bởi vậy nó chứa những ion ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như hệ thống xử lý trong quá trình sử dụng.

  nước cứng và tác hại của nước chứa nhiều canxi và magie

  Vậy nước chứa nhiều canxi và magie là gì?

  nước cứng là loc nuoc mà có chứa nhiều cation Ca2+ và Mg2+. Thông thường thì trong xử lý nước luôn chứa đựng những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, magie, photpho, sắt… Trong đó canxi có một vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cũng như củng cố hệ thống xương, day chuyen loc nuoc ro khớp trong cơ thể. nước đạt tiêu chuẩn thì nồng độ của những nguyên tố vi lượng này nằm ở một mức độ cho phép. Nhưng nếu hàm lượng của Canxi hay Magie vượt thông qua một mức độ an toàn sử dụng thì nước trở thành nước cứng . Theo tiêu chuẩn loc nuoc sạch của bộ y tế thì hàm lượng nước chứa nhiều magie chưa được phép vượt quá 300mg/l.

  Đơn vị độ cứng của loc nuoc
  Độ cứng của lọc nước được xác định là tổng hàm lượng cation Canxi và Magie có trong loc nuoc . hiện tại vẫn chưa có sự thống nhất về đơn vị đo độ cứng trên toàn cầu. Mà mỗi nuoc lại có những đơn vị đo riêng Thuộc vào mức độ cứng của từng nơi. Hiện có những đơn vị đo độ cứng của loc nuoc như:

  mmol / L: Millimole trên lít
  ppm:  part per million- một phần triệu
  mg / L: miligam trên lít
  dGH,dH: Degrees of general hardness
  Gpg; Grain per gallon: defined as 1 grain (64.8 milligrams) of calcium carbonate dissolved in 1 US gallon of water (3.785412 L). It translates into 1 part in about 58,000 parts of water or 17.1 parts per million (ppm)
  Clark: A Clark degree (°Clark) is defined as one grain (64.8 mg) of CaCO3 per Imperial gallon (4.55 litres) of water, equivalent to 14.254 ppm.
  F: Độ cứng đo theo thang độ của France
  Việt Nam dùng đơn vị đo độ cứng là mili đương lượng trong 1 lít ( mđlg/l)

  Bảng chuyển đổi đo độ cứng mmol / L; ppm, mg / L; dGH, °dH; gpg; điện tử, Clark;°F

  Bảng đơn vị nước chứa nhiều canxi
  Phân loại nước cứng mà mức độ cứng
  nước chứa nhiều canxi được chia là làm hai loại: đó là nước chứa nhiều magie tạm thời và nước chứa nhiều canxi và magie vĩnh cửu

  nước có cặn tạm thời là nước cứng mà có thể làm mềm bằng cách đun nóng. Vì nước chứa nhiều canxi và magie tạm thời chứa những muối bicacbonat canxi và magie. Những muối này dưới tác dụng của nhiệt độ thì tạo thành muối cacbonat kết tủa , CO2 và H20. Chính điều này làm giảm độ cứng của nước :
  Phương trình làm mềm nước chứa nhiều canxi tạm thời bằng cách đun sôi:

  Ca(HCO3)2 => CaCO3 + H2O + CO2

  Mg(HCO3)2 => MgCO3 + H2O + CO2

  nước cứng vĩnh cửu: nước có cặn vĩnh viễn được cấu tạo từ muối của ion Magie, canxi với các gốc anion của axit mạnh như (Cl)-, (SO4)2-. Các muối này chưa tạo ra những kết tủa khi ở nhiệt độ cao, tại đó khi bị đun sôi nước chứa nhiều magie vĩnh viễn chưa giảm được độ cứng của mình.
  nước cứng toàn phần: Thông thường trong lọc nước sẽ đồng thời tồn tại cả thành phần nước chứa nhiều magie tạm thời và lọc nước cũng vĩnh cửu. Gộp chung lại gọi là nước chứa nhiều canxi và magie toàn phần. Một nguồn xu ly nuoc được gọi là sạch thì nó phải đảm bảo được yếu tố an toàn cho người sử dụng, như vậy nước chứa nhiều canxi cũng có thể coi là lọc nước chưa sạch Bởi vậy nó chứa những ion ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như hệ thống xử lý trong quá trình sử dụng.

  nước cứng và tác hại của nước chứa nhiều canxi và magie

  Vậy nước chứa nhiều canxi và magie là gì?

  nước cứng là loc nuoc mà có chứa nhiều cation Ca2+ và Mg2+. Thông thường thì trong xử lý nước luôn chứa đựng những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, magie, photpho, sắt… Trong đó canxi có một vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cũng như củng cố hệ thống xương, khớp trong cơ thể. nước đạt tiêu chuẩn thì nồng độ của những nguyên tố vi lượng này nằm ở một mức độ cho phép. Nhưng nếu hàm lượng của Canxi hay Magie vượt thông qua một mức độ an toàn sử dụng thì nước trở thành nước cứng . Theo tiêu chuẩn loc nuoc sạch của bộ y tế thì hàm lượng nước chứa nhiều magie chưa được phép vượt quá 300mg/l.

  Đơn vị độ cứng của loc nuoc
  Độ cứng của lọc nước được xác định là tổng hàm lượng cation Canxi và Magie có trong loc nuoc . hiện tại vẫn chưa có sự thống nhất về đơn vị đo độ cứng trên toàn cầu. Mà mỗi nuoc lại có những đơn vị đo riêng Thuộc vào mức độ cứng của từng nơi. Hiện có những đơn vị đo độ cứng của loc nuoc như:

  mmol / L: Millimole trên lít
  ppm:  part per million- một phần triệu
  mg / L: miligam trên lít
  dGH,dH: Degrees of general hardness
  Gpg; Grain per gallon: defined as 1 grain (64.8 milligrams) of calcium carbonate dissolved in 1 US gallon of water (3.785412 L). It translates into 1 part in about 58,000 parts of water or 17.1 parts per million (ppm)
  Clark: A Clark degree (°Clark) is defined as one grain (64.8 mg) of CaCO3 per Imperial gallon (4.55 litres) of water, equivalent to 14.254 ppm.
  F: Độ cứng đo theo thang độ của France
  Việt Nam dùng đơn vị đo độ cứng là mili đương lượng trong 1 lít ( mđlg/l)

  Bảng chuyển đổi đo độ cứng mmol / L; ppm, mg / L; dGH, °dH; gpg; điện tử, Clark;°F

  Bảng đơn vị nước chứa nhiều canxi
  Phân loại nước cứng mà mức độ cứng
  nước chứa nhiều canxi được chia là làm hai loại: đó là nước chứa nhiều magie tạm thời và nước chứa nhiều canxi và magie vĩnh cửu

  nước có cặn tạm thời là nước cứng mà có thể làm mềm bằng cách đun nóng. Vì nước chứa nhiều canxi và magie tạm thời chứa những muối bicacbonat canxi và magie. Những muối này dưới tác dụng của nhiệt độ thì tạo thành muối cacbonat kết tủa , CO2 và H20. Chính điều này làm giảm độ cứng của nước :
  Phương trình làm mềm nước chứa nhiều canxi tạm thời bằng cách đun sôi:

  Ca(HCO3)2 => CaCO3 + H2O + CO2

  Mg(HCO3)2 => MgCO3 + H2O + CO2

  nước cứng vĩnh cửu: nước có cặn vĩnh viễn được cấu tạo từ muối của ion Magie, canxi với các gốc anion của axit mạnh như (Cl)-, (SO4)2-. Các muối này chưa tạo ra những kết tủa khi ở nhiệt độ cao, tại đó khi bị đun sôi nước chứa nhiều magie vĩnh viễn chưa giảm được độ cứng của mình.
  nước cứng toàn phần: Thông thường trong lọc nước sẽ đồng thời tồn tại cả thành phần nước chứa nhiều magie tạm thời và lọc nước cũng vĩnh cửu. Gộp chung lại gọi be tong là nước chứa nhiều canxi và magie toàn phần.

  Tác giả: locnuocvietan

  LEAVE A REPLY