Homepage » Uncategorized

Uncategorized

Sâm Cau Khô

Sâm cau là một vị thuốc được quần chúng vùng núi tin dùng từ xưa đến nay. Sâm cau có tính ấm, vị cay, dùng tính...