Cơ khí

Tuyển lao động đi nhật bản ngành cơ khí

Lắp đặt dây chuyền máy làm đá

Chúng tôi đến cơ sở sản xuất nước đá, nước thuần khiết của Công ty TNHH TM-SX-XDTS Tiến Dũng tầm xế trưa nhưng nhà máy...