Phần mềm quản lý dành cho doanh nghiệp sản xuất

0
159

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp thì DIP Việt Nam đã đưa ra một giải pháp giải quyết vấn đề trên đó chính là phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET.

Phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET là một giải pháp nhằm đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu quản trị sản xuất cho doanh nghiệp. Hệ thống xây dựng dựa trên quy trình khép kín từ khâu thiết lập đơn hàng, nhu cầu sản xuất cho tới lập kế hoạch sản xuất, hoạch định và ước tính khả năng cung ứng nguyên vật liệu trong kho, thiết lập định mức nguyên vật liệu đầu vào cho từng công đoạn sản xuất, tỷ lệ khấu hao nguyên vật liệu, tính giá thành,…từng công đoạn sản xuất

phần mềm quản lý sản xuất

Các tính năng nổi trội của phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET

Chức năng lập nhu cầu sản xuất

Module này cho phép doanh nghiệp thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo và đơn hàng từ khách hàng để lập nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại từng thời điểm.

Lập kế hoạch sản xuất

Phần mềm quản trị sản xuất giúp người dùng tạo các lệnh sản xuất dựa trên những số liệu hàng hóa cần phải sản xuất. Như vậy, module này cho phép bên bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được tất cả thông tin kế hoạch sản xuất tại doanh nghiệp. Ngoài ra phần mềm còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu nhằm mục đích tính toán nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng cho việc sản xuất.

– Phân hệ hỗ trợ ghi thông tin và quản lý các kế hoạch sản xuất:
– Phân cấp kế hoạch theo kế hoạch tổng hợp và kế hoạch chi tiết.
– Liên kết với các kế hoạch sản xuất.
– Phân loại kế hoạch thành: loại kế hoạch, tình trạng của kế hoạch, đối tác, thời kỳ, loại sản phẩm
– Thông tin về thời gian thực hiện công đoạn sản xuất.
– Tỷ lệ hao hụt sản phẩm, phế phẩm.
– Thông tin về quá trình chuyển giao sản phẩm giữa công đoạn này với công đoạn kia.
– Thông tin về định mức về nguyên vật liệu, định mức về lao động, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị.
– Tùy biến thay đổi thiết kế các sản phẩm trong quá trình sản xuất

Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

– Hỗ trợ việc tính toán các nhu cầu nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch sản xuất.
– Dựa trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất, phân tích khả năng và nguồn lực của hệ thống sản xuất
– Tự động tính toán yêu cầu nguyên vật liệu để có thể thực hiện các hành động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu nhằm phục vụ công tác mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
– Tính năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch, điều độ sản xuất của doanh nghiệp trong việc tính toán khả năng cung ứng của nguyên vật liệu và một số nguồn lực khác

Theo dõi tiến độ sản xuất

Theo dõi tiến độ sản xuất cụ thể trong từng giai đoạn, từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.

Quản lý tiến độ sản xuất của doanh nghiệp

– Cho phép theo dõi tiến độ sản xuất của từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất

– Theo dõi tiến độ sản xuất trong từng công đoạn

Cảnh báo khi yêu cầu nguyên vật liệu phát sinh

– Có yêu cầu nguyên vật liệu khi tồn kho phân xưởng đã hết và không đủ đáp ứng số nguyên vật liệu cầm cho các công đoạn tiếp theo trong dây chuyền sản xuất.

– Cho phép chuyển giao nguyên vật liệu cho phân xưởng và phân phối nguyên vật liệu tới nhân viên sản xuất.

– Tính toán được lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức cho lô sản phẩm.

– Cho phép theo dõi lượng sản phẩm dựa trên kế hoạch và thực tế theo thời kỳ.

– Cho phép theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.

– Chuyển trả nguyên vật liệu về kho.

– Cập nhật nguyên vật liệu sử dụng.

– Thực hiện phân công máy móc, thiết bị

– Ghi nhận và theo dõi tồn kho phân xưởng.

– Quản lý máy móc, thiết bị hiện có tại phân xưởng.

– Lên lịch hoạt động máy móc.

– Đóng gói dán barcode cho sản phẩm

– Phát sinh nhu cầu sử dụng máy móc để thực hiện các công đoạn theo thiết kế.

– Phân công máy móc, thiết bị cho từng công đoạn, nhân viên.

Chức năng quản lý nhân công

– Theo dõi quá trình vào – ra.

– Lên lịch làm việc, đi ca cho nhân viên.

– Theo dõi và điều chuyển nhân công từ phân xưởng này tới phân xưởng khác

– Phân công công việc, phân công sản phẩm cho từng nhân viên theo nhóm hoặc chi tiết tới từng người.

Chấm công nhân viên theo thời gian (vào ra) bằng thẻ mã vạch (barcode)

– Chuyển sản phẩm có được từ công đoạn này sang công đoạn khác (yêu cầu trả sản phẩm khi không đạt yêu cầu).

– Kiểm soát chi phí sử dụng máy móc, thiết bị như điện, công cụ dụng cụ, … khấu hao máy móc.

– Kiểm tra các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của từng sản phẩm, kiểm tra số lượng ứng với từng mức chất lượng.

– Tích hợp đồng bộ việc chấm công nhân viên trực tuyến trên website liên kết về phần mềm quản lý

– Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm.

– Thống kê sản phẩm hỏng..

Module quản lý chi tiết sản phẩm

Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý được danh sách sản phẩm, thông tin hình ảnh về sản phẩm, lịch sử thay đổi giá bán sản phẩm

In mã vạch(barcode)

Module này giúp quản lý các công việc: danh sách in mã vạch sản phẩm, thiết kế mẫu in mã vạch sản phẩm, hợp đồng, các đơn đặt hàng theo từng sản phẩm.

Chức năng quản lý Kho

– Quản lý xuất, nhập kho

– Quản lý kho hàng tại nhiều địa điểm và chi nhánh khác nhau

– Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần theo dõi đích danh: serial number, IMEX, …

– Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode)

– Hỗ trợ kiểm kho tự động bằng máy kiểm kho

– Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức

– Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm

– Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho

– Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử

– Xem tồn kho hiện tại của sản phẩm một cách nhanh chóng

Quản lý mua hàng

Phần mềm giúp bạn quản lý đề xuất, tình trạng mua nguyên vật liệu ( báo giá, chọn nhà cung cấp, xét duyệt đơn hàng) quản lý danh sách mua hàng hay công nợ phải trả nhà cung cấp. Ngoài ra chức năng còn hỗ trợ lập phiếu mua hàng, phiếu nhập kho.

Phân tích, thống kê, báo cáo động

– Phân tích chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí máy móc sử dụng cho từng lô sản phẩm, từng đơn hàng

– So sánh Chi phí sản xuất tại từng công đoạn của quy trình với chi phí toàn quy trình bao gồm: chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí chuyển công đoạn chi phí sử dụng giữa các lô sản xuất, chi phí máy móc thiết bị,…

Có thể bạn quan tâm đến phần mềm quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP: http://dip.vn/phan-mem-quan-tri-doanh-nghiep-dip-erp-net-sp53.html

 

Tác giả: vuquocthai93

LEAVE A REPLY