Liên hệ

TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG 8 ( CIENCO 8)

Chi nhánh Xuất Khẩu Lao Động và Hợp Tác Quốc Tế

Địa chỉ: Tòa nhà A10- X4- Mai Dịch- Cầu Giấy- Tp. Hà Nội
Tel: 0978.531.080/0934.563.885
E-mail: xuatkhaulaodongnb.vnn@gmail.com

Họ tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại

Tiêu đề:

Nội dung