Đăng ký trực tuyến

Họ Tên (*)

Ngày sinh ( dd/mm/yyyy )

Địa chỉ

SĐT

Email (*)

Giới tính

Sức khỏe

Cân nặng

Thị lực

Trình độ

Chuyên môn được đào tạo (nếu có)

Các công việc đã và đang làm

Đã từng xin visa đi Nhật chưa?
RồiChưa

Ghi chú thêm