Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột

0
201

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột như đã biết theo quy định là hoàn toàn bắt buộc nhằm giảm thiểu tình trạng làm dụng chất phụ gia trong thực phẩm làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng

cong-bo-hop-quy-chat-xu-ly-bot

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột:

Các  Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất xử lý bột là phụ gia thực phẩm được bổ sung vào bột nhằm cải thiện chất lượng nướng hoặc màu cho thực phẩm bắt buộc phải công bố sản phẩm

Về quy trình thủ tục công bố được quy định tại  Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật,

Việc lấy mẫu để kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mẫu phải đảm bảo đáp ứng được Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với azodicarbonamid sử dụng làm chất xử lý bột được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4 – 15: 2010/BYT của Bộ y tế

Ngoài những thông tin trên về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột thì  tại chuyên mục Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm của chúng tôi còn cung cấp những thông tin chi tiết khác các bạn có thể tham khảo thêm

Tác giả: vanthangit17

LEAVE A REPLY